bg

 

 

Impressum

 

Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:

 

Gabriele-Verlag Das Wort GmbH

Estefanía Blount – prezes

Petra Stickroth

Max-Braun-Str. 2

97828 Marktheidenfeld

Deutschland

Telefon: 09391 504135

Fax: 09391 504133

E-Mail: info@gabriele-verlag.de

VAT UE.: DE 172011546

Rejestr handlowy Amtsgericht Würzburg: nr HRB 4202

 

 

Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie http://ec.europa.eu/odr.

 

Informacje prawne dotyczące strony internetowej

 

Wszystkie teksty, zdjęcia i inne opublikowane na tej stronie informacje stanowią przedmiot prawa autorskiego i przysługują sprzedawcy, o ile nie istnieją prawa autorskie osób trzecich. Powielanie, rozpowszechnianie lub publiczne odtwarzanie możliwe jest wyłącznie w przypadku uzyskania zgody sprzedawcy, która jest odwołalna i nie może być przeniesiona na inny podmiot.

 

Sprzedawca nie odpowiada za treści udostępniane na innych stronach internetowych, do których linki znajdują się na stronie sprzedawcy, jako że nie są to treści własne. Strony te zostały sprawdzone pod kątem nielegalnych treści. W momencie umieszczania linków zewnętrznych sprzedawca nie zauważył pod docelowym adresem treści naruszających prawo. Osobą odpowiedzialną za treści na tych stronach jest ich właściciel. Sprzedawca nie ma w tym względzie ogólnego obowiązku nadzoru i kontroli. W przypadku uzyskania informacji o naruszeniu prawa odpowiedni link zostanie niezwłocznie usunięty.